Idea

Rolą ARP Venture jest wsparcie i rozwój innowacji w polskim przemyśle w sektorze MŚP. Nasza działalność wpisuje się w nową strategię realizowaną obecnie przez ARP, która opiera się na trzech filarach:

Kultura Innowacyjności

Jest to właściwy model organizacyjny sprzyjający powstawaniu innowacji. Podstawowe cechy takiego modelu zarządzania to dynamika i elastyczność działania, kreatywny i zaangażowany kapitał ludzki, zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwanie innowacji.

Efekt Synergii

Uzyskujemy zwielokrotnione korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu sektora przemysłu z infrastrukturą naukowo-badawczą oraz współpracy dużych przedsiębiorstw z sektorem MŚP. Dzięki szukaniu kooperacji między tymi dwoma elementami, możemy budować komercyjnie ukierunkowane innowacje.

Innowacyjny Produkt

Jest siłą wypadkową kultury innowacyjności oraz efektów synergii. Poszukujemy go na następujących płaszczyznach : w sektorze MŚP, Open Innovation i inwestycjach typu Venture Capital. Innowacyjny produkt zapewnia Polsce przewagi rynkowe w globalnym świecie.

Niezagospodarowany potencjał

Głównym celem ARP Venture jest poszukiwanie i wykorzystywanie ukrytego potencjału tkwiącego w sektorze MŚP w Polsce. To właśnie poprzez rozwój innowacyjnych produktów możemy zapewnić naszej gospodarce przewagi rynkowe na światowych rynkach.

PRZEMYSŁ

 • zaplecze produkcyjne
 • wykwalifikowana kadra
 • otoczenie biznesu (SEE)
Dlaczego Polski Przemysł ma trudności z pozyskaniem innowacji, znalezieniem produktu o zasięgu globalnym?
 • brak kultury innowacyjności
 • brak dopływu (odpowiednio) komercyjnie ukierunkowanej innowacji

OŚRODKI NAUKOWO-BADAWCZE

 • infrastrunktura
 • kapitał ludzki
 • wsparcie kapitałowe i instytucjonalne
Dlaczego Polski Przemysł ma trudności z pozyskaniem innowacji, znalezieniem produktu o zasięgu globalnym?
 • brak efektywnych, powtarzalnych mechanizmów komercjalizaji prototypów
 • nie w pełni zagospodarowany potencjał w postaci infrastruktury badawczej

INNOWACYJNE MŚP

 • społeczność startupowa
 • inkubatory
 • fundusze typu seed
 • globalni liderzy innowacji
Dlaczego Polski Przemysł ma trudności z pozyskaniem innowacji, znalezieniem produktu o zasięgu globalnym?
 • brak kanałów współpracy na linii przemysł-środowiska innowacyjne
 • brak komunikacji potrzeb ze strony przemysłu
 • brak kapitału w zaawansowanej fazie rozwoju
Dlaczego Polski Przemysł ma trudności z pozyskaniem innowacji, znalezieniem produktu o zasięgu globalnym?
Potencjał, jakim dysponują omawiane środowiska jest komplementarny, odpowiednio ukierunkowany może wzajemnie zaspokoić obopólne potrzeby. Polski rynek w drodze ku innowacji potrzebuje kompleksowego systemu wsparcia, który będzie w stanie wyjść naprzeciw potrzebom.

Odpowiedzią na potrzeby rynku jest Ekosystem ARP. Ekosystem ARP to pierwszy w Polsce kompleksowy system wsparcia działający na potrzeby małego i dużego przemysłu zapewniający nie tylko środki finansowe na rozwój ale przede wszystkim branżowe wsparcie w zakresie powstania, adaptacji i rozwoju produktu innowacyjnego.
Przejdź do Strony ARP

ARP Venture to narzędzie Ekosystemu ARP dedykowane do sektora MŚP w obszarze inwestycji typu Venture będących w fazie ekspansji. Jego zadaniem jest inwestowanie w innowacyjne projekty w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej poprzez tzw. „smart money”.

Kim jesteśmy?

Wychodzimy na potrzeby rynku. Jesteśmy inwestorem typu Venture
tzw. drugiej rundy działającym w obszarze przemysłu.
ARP Venture to spółka wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, która została powołana w związku z wdrażaniem nowej strategii mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i ułatwienie transferu nowych technologii do przemysłu.

ARP Venture działa w obszarze przemysłowym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inwestując w projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej oraz w fazie ekspansji produktu. ARP Venture realizuję formułę „smart money” i inwestuje w przedsiębiorstwa o znacznym potencjale rynkowym, których rozwój będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę krajową lub regionalną.

Jesteśmy funduszem typu Venture, tzw. drugiej rundy, którego zadaniem jest dynamiczne wsparcie obszaru przemysłu w sektorze MŚP w Polsce.
Who city

Co nas wyróżnia?

Smart money

ARP Venture, wykorzystując potencjał Ekosystemu ARP, realizując transakcję nie tylko przekazuje środki pieniężne jako koinwestor, ale przede wszystkim dostarcza wsparcie merytoryczne i operacyjne w trakcie realizacji danego projektu.

Partner branżowy

jako kolejny element ekosystemu, dający m.in. wsparcie merytoryczne, dostęp do infrastruktury, ewentualnie wchodzący również kapitałowo do inwestycji. Docelowo partner branżowy widziany jest jako potencjalny przyszły nabywca zakupionego przez ARP Venture udziałów/akcji zainwestowanego podmiotu.

Status obserwatora

ARP Venture zamierza budować relację z podmiotami we wczesnej fazie rozwoju (I runda finansowania – faza seed/earlystage VC), w które będzie mógł zainwestować w przyszłości.

Załoga

ARP Venture to zespół kreatywnych, ambitnych oraz doświadczonych specjalistów działających wspólnie na rzecz rozwoju polskich innowacji. Nasz zespół wspierany jest przez licznych ekspertów zewnętrznych oraz partnerów branżowych.
Graph

Rada Nadzorcza:

 • Joanna Bryx-Ogrodnik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Rafał Stroiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Michalak - Sekretarz Rady Nazdorczej
 • Piotr Mokry - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Suwała - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 • Jakub Kur - Prezes Zarządu
 • Tomasz Gigol - Wiceprezes Zarządu

Zespół Inwestycyjny:

 • Bogumiła Kabas - Analityk Inwestycyjny
 • Jarosław Więckowski - Analityk Inwestycyjny

Czego szukamy?

Budujemy gospodarkę opartą na wiedzy. Skupiamy się na rozwoju przemysłu.
Szukamy komercyjnie ukierunkowanej innowacji.
What production

PRODUKCJA

ARP Venture inwestuje we wszystkie sektory i branże gospodarki którym towarzyszy wytwarzanie towarów.
What expansion

FAZA EKSPANSJI

ARP Venture jest inwestorem tzw. drugiej rundy inwestycyjnej, tzn. inwestuje w etap wdrożenia produkcji seryjnej, ekspansji produktu planujących rozwój skali działalności i ekspansję sprzedaży.
What strzalka

STOPA ZWROTU

Od naszych inwestycji oczekujemy ponad przeciętnej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału i wyjścia z inwestycji w okresie 3-5 lat.

Nasze kryteria inwestycyjne:

Idea grafika
 • Inwestycje w formule „smart money”
 • Przedsiębiorstwa na etapie wdrożenia produkcji seryjnej lub ekspansji produktu planujące rozwój skali działalności i ekspansję sprzedaży.
 • 5-15 mln. zł. obejmując do 30% udziału w spółce*
 • Ponadprzeciętna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału
 • Okres inwestycyjny do 5 lat
 • Wdrożenie innowacyjnego produktu do przemysłu
 • Przedsiębiorstwa z wszystkich sektorów i branż gospodarki którym towarzyszy wytwarzanie towarów.
 • Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury
* preferowana wielkość inwestycji i struktura kapitałowo/udziałowa
** lub inne związane bezpośrednio z produkcją

Czym charakteryzują się nasze projekty inwestycyjne?

 • innowacyjnością produktową lub procesową
 • efektami synergii z już posiadanymi spółkami portfelowymi
 • potencjałem do znacznego zwiększenia skali działalności
 • pozytywnym oddziaływaniem na środowisko
 • produkcją zlokalizowaną w Polsce
 • dynamiczną kadrą zarządzającą zdeterminowaną do osiągnięcia założonych celów

Rodzaje finansowania

Oferujemy zaangażowanie w formule „Smart Money”

 • Inwestycje kapitałowe w formie objęcie udziałów/akcji
 • Różne formy finansowania dłużnego
  • Pożyczka
  • Dług konwertowany na kapitał
  • Objęcie emisji obligacji
  • Dług podporządkowany

W co nie inwestujemy?

ARP VC nie angażuje się kapitałowo na etapie badań i rozwoju, w tym na etapie budowy prototypu.
Nie inwestujemy w projekty z obszaru technologii internetowych i telekomunikacyjnych, które ograniczają się do wytworzenia oprogramowania.
Nie inwestujemy w projekty w fazie Seed.

Aplikuj

Jeżeli poszukujesz kapitału i jesteś zainteresowany współpracą z nami, a Twój projekt odpowiada naszym Kryteriom Inwestycyjnym, skontaktuj się z nami! Wyślij maila na adres aplikuj@arpventure.com
Informacja kontaktowa powinna zawierać:
 • opis spółki
 • opis produktu
 • opis na czym polega innowacyjność produktu
 • informacje w jaki sposób chronione jest IP – jeżeli dotyczy
 • opis rynku i na jaką potrzebę rynkową odpowiada produkt
 • na jakim etapie jest projekt
 • przybliżona wielkość wymaganej inwestycji
 • podstawowe dane finansowe
Aplikuj grafika

Portfolio

Nasze inwestycje to starannie wyselekcjonowane projekty łączące w sobie
 innowacyjność, ponadprzeciętną stopę zwrotu oraz skalowalność.

Kontakt

Nasze biuro

Pointer2
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C"
Tel1(+48 22) 695 36 00
kontakt@arpventure.com